Frågan som krävde svar

      Kommentarer inaktiverade för Frågan som krävde svar

Jag fick en fråga som jag inte helt kunde svara på när den ställdes. Det har skavt i mig och nu måste jag formulera mina tankar. Frågeställaren har sin kyrkliga hemvist i ett annat samfund än evangelisk-lutherska kyrkan och de har, såvitt jag förstått, inga fastslagna texter för söndagarna.

Måste man ha kyrkoår och bestämda texter för varje söndag?
Kan man inte bara välja den text man upplever att Gud vill att man läser?

Mitt svar blir både jo och nej.

predikstolJo, i en kyrka som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland måste man nog ha ett kyrkoår med fastslagna texter. Eftersom kyrkan sedan länge är institutionaliserad krävs det att alla församlingar följer samma upplägg. Det garanterar kyrkans enhet och att alla präster vet vad det har att hålla sig till. Vi har en kyrkohandbok som hjälper oss att veta vad som hör till våra gudstjänster. Texterna under kyrkoåret har ganska stor spridning och under en gudstjänst läses vanligtvis en text från GT, och två från NT. Det finns tre årgångar med i regel olika texter så det är bara vart tredje år man har samma uppsättning av texter. Du kanske tycker att det här kväver den personliga friheten och det kanske det nog gör men det är också ett verktyg som ser till att prästerna inte fastnar i sina egna favorittexter. Ibland lyssnar vi inte så noga på vad Gud försöker säga utan väljer det som ligger oss själva närmast och då kan det bli långrandigt och samma text om och om igen. Det är också ett verktyg som gör att jag som församlingsmedlem inte är beroende av den enskilda prästens välvilja utan jag vet att det är samma texter i alla kyrkor. Jag kan gå i gudstjänst någon annan stans och ändå få samma sak. Sen är predikningarna ändå personliga och beroende av vilken präst som predikar, det kommer man inte ifrån fast det är samma text.

Nej, som kristen är jag inte ens i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bunden av kyrkoåret. Det står mig fritt att läsa vilken text som helst ur Bibeln och meditera över den. Jag kan läsa Bibeln på tvären eller baklänges eller från början till slut. Jag är inte tvungen att gå i gudstjänsten och lyssna till den text som är aktuell för dagen. Som gudstjänstförrättande präst är man ändå bunden till kyrkohandboken och dess texter. Det här är man medveten om och accepterar i och med att man tar emot prästvigningen.

Jag vet inte om mitt svar blev klarare den här gången men nu har jag i alla fall plitat ner mina tankar. Tack för frågan som tvingade mig att tänka över vad jag egentligen tänker om saken!