Bibliotek

I mitt personliga bibliotek ingår följande böcker som kan vara av intresse även för andra. Böckerna är inskrivna efter publiceringsår.
Hör av dig om det är nån bok du skulle vilja låna.

Två kors och en fisk
Sofia Torvalds
Fontana Media 2017

Livet är ett lagspel John Vikström som kyrklig ledare och samhällspåverkare
Björkstrand, Gustav
Fontana Media 2016

Delaktighetens kris Gudstjänstens pedagogiska utmaning
Gustavsson, Caroline
Artos 2016

Nåd för nya världar
Inkala, Anna-Kaisa och Komulainen, Jyri, red.
Fontana Media 2016

Den kommunikativa kyrkan Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-års dagen
Sarelin, Birgitta, Lindfelt, Mikael, red.
Artos 2016

Monta rakkautta Seksuaakisuuden, parisuhteen ja avioliiton teologia
Vikström, Björn
Kirjapaja 2016

Katedralens hemlighet sekularisering och religiös övertygelse
Kristensson Uggla, Bengt
Artos & Norma Bokförlag 2015

Med sikte på framtiden Borgå stift 90 år
Dahlbacka, Ingvar, red.
Fontana Media 2013

Om du ännu fanns Unga som mist en förälder berättar
Olsoni-Broman, Mimma
Fontana Media 2011

Jag tror? Gudstro på 2010-talet Synodalavhandling 2010
Maarit Hytönen (red.)
Kyrkans forskningscentral 2010

Jesusberättelsenfiktion eller verklighet?
Salo, Boris
ViBoSa 2010

Miksi minusta pappi
Veli-Natti Hynninen
Edico Oy 2009

Ökenfädernas tänkespråk
Femte upplagan
Artos 2009

Ett år med Jesus predikningar och samtal
Skytte, Göran, Brander, Bo
Artos 2008

Det bländande mörkret Att upptäcka den stora glädjen
Wikström, Owe
Libris 2007

Jesus och de första kristna inledning till Nya testamentet
Red. Dieter Mitternacht & Anders Runesson
Verbum 2006

Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum Förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan
Weman, Gunnar
Artos & Norma Bokförlag 2006

Inledning till Gamla testamentet Religionsvetenskapliga skrifter nr 54
Laato, Antti
Åbo Akademis tryckeri 2004

Att ge andlig vägledning
William Barry & William Connolly
Artos 2001

Nytt vin i nya läglar Festskrift till Gustav Björkstand på 60-års dagen den 25 oktober 2001
Hansson, Karl-Johan, Lundström, Siv, red.
Åbo Akademi 2001

Grekisk grammatik
Blomqvist, Jerker, Jastrup, Poul Ole
Akademisk Forlag 1998