Jag predikar?

      Kommentarer inaktiverade för Jag predikar?

Jag har börjat bekanta mig med predikokonsten, homiletiken, och det skall erkännas att det är med skräckblandad förtjusning. Hur ska jag kunna predika Guds ord rent och rätt? Jag vet ju så lite om exegetik, dogmatik, liturgi och allt annat som jag borde behärska! Enda trösten i tanken är att det är Guds Ande som verkar genom predikanten. Jag får tro att jag får hjälp på vägen.

Dessutom är jag ju bara i början. Jag läser och övar nu för att lära mig. Då behöver jag ju inte kunna allt ännu utan det kommer med tiden (får man hoppas). Det känns ändå verkligt spännande att jag ska svarva till en första predikan ganska snart. Det är en övningspredikan men ändå en predikan!

Det jag läser är grymt intressant! Martin Lönnebos bok Homiletik är nästan lika gammal som jag själv men den är fortfarande en bra bok. Det finns en hel del att lära sig i den och allra helst skulle jag vilja ha en egen i bokhyllan men det säljs inga nya längre. Den bok jag lånade från biblioteket har gått genom många händer och är rejält sliten och klottrad i. Så om du vet om nåt exemplar som bara samlar damm är jag intresserad!

homiletik

Så här borde biblioteksböcker inte få se ut.

Jag tänkte berätta om två saker jag kom att tänka på. Dels hur många predikningar en präst håller under sitt yrkesverksamma liv, dels hur få som egentligen lyssnar till dem. Att hålla så många predikningar tänker jag är att vara som en vattendroppe. Varje liten droppe för sig gör ingen större skillnad men när vattnet droppar på en sten urholkas den med tiden. På samma sätt kanske det kristna budskapet nöts in i dem som lyssnar? Att det sen är så få som på riktigt lyssnar kan kännas tröstlöst för predikanten men jag tror starkt på att en predikan har uppfyllt Guds plan om den når en enda människa. Om en predikan kan trösta, väcka, förändra, beröra en enda lyssnare är det en bra predikan. Att jag som predikant kanske aldrig någonsin får veta vad min predikan åstadkommit gör inte predikan mindre viktig eller sämre.

Som du ser, jag tror att predikan är viktig och jag är hoppfull angående dess betydelse!