Hosianna och applåder

      Kommentarer inaktiverade för Hosianna och applåder

Hosianna!

Igår installerades Mia Bäck som kyrkoherde i Åbo svenska församling. Hon är den första kvinnan på den posten. Installationen skedde i familjemässan i Åbo domkyrka med över 500 deltagare.

Biskop Björn påminde i sitt inledingstal om att vi i år när Finland firar 100 år gör det tillsammans. Ledordet är tillsammans. Jag vill kanske opponera mig lite om att landet Finland riktigt lever upp till ordet just i år men i kyrkan igår var vi alla tillsammans, på riktigt.

Mässans inledningsord lästes av en liten pojke, i Kyrie var två små flickor försångare, böner och texter lästes av ungdomar och vuxna, alla fick delta i leken Mia höll i sin predikan, barnkören fick applåder liksom Mias mamma och Mia själv. De sistnämnda ville inte riktigt ta slut heller. Det var lika spontana glädjeyttringar av dagens församlingsbor som det var av folket i Jerusalem när Jesus kom ridande på åsnan. Man ska inte hindra glädjen, man kan inte hindra glädjen när den är spontan och genuin. Myllret vid nattvarden var som minglet på en stor härlig familjefest.

Här sjunger hela kyrkan Dotter Sion:

Det var en så fantastisk mässa och den speglade så väl den församling Mia vill fortsätta bygga och leda. Sanna mina ord, man kommer att tala om henne som en föregångare när det gäller att återföda glädjen och gemenskapen i församlingen!

Här sjunger barn och ungdomar en Hosianna-sång:

Hosianna!

Efteråt blev det ännu festlunch på Aurelia med gröt, jultårta, program, tal och härlig samvaro. Här nedan en bild på kyrkokören som sjöng Jag blir så glad när jag ser dig för Mia.