Kristus är uppstånden men delaktigheten är i kris

Glad påsk! Kristus är uppstånden!

Tänk vad bra det kan vara med kallt väder som inte lockar mig att gå ut. Med påskledigt som ger mig tid att ta det lugnt. Med ett par dagar utan några måsten. Med memma och pascha och påskägg i stora lass. Allt det här fick mig att läsa och recensera den knepiga doktorsavhandlingen till slut och snabbt greppa min nya bok, Delaktighetens kris.

På två dagar var den slukad och recenserad. För den var verkligen intressant och rörde sig just i de sfärer som intresserar mig. Det är en forskningsrapport som presenterar hur präster, kyrkomusiker och unga kyrkokörsångare ser på gudstjänsten och hur de upplever den. De anställda bär en förhoppning om att kunna dela med sig av glädje, hopp och förtröstan medan körsångarna trots sitt deltagande i gudstjänsten med sitt ansvar för en del av det musikaliska ändå känner att gudstjänsten inte tilltalar dem eller ger dem någonting.

Forskningen är gjord i Sverige där man stoltserar med att vara världens mest sekulära land och där kyrkan på något sätt marginaliserats ännu mera än i Finland. Ändå känner jag så bra igen mycket av det som lyfts fram i intervjuerna med både anställda och körsångare. Forskaren Caroline Gustavsson tycker jag har gjort ett bra jobb och hon kommer med en välgjord analys och vettiga slutsatser. Den Svenska kyrkan är i kris och man måste ta tag i det om inte gudstjänsten helt ska förlora sin roll i församlingslivet.

En poäng som jag tycker är väl värd att tas fram är att för att de unga ska kunna känna sig delaktiga i gudstjänsten behöver de vara villiga att vara delaktiga. Det hjälper inte hur mycket man än förändrar, förnyar och förfinar gudstjänsten om inte de unga känner att kyrka och tro är något de är villiga att vara del av. Utmaningen är inte bristen på kunskap utan att samhället präglas av en utbredd misstro mot institutionen kyrkan och den kristna tron. Om de unga, som lever i ett socialt sammanhang där kyrka och tro ifrågasätts och svartmålas, ska känna att de vågar och vill stå för att de är troende så kräver det ett rejält mod. Det är inte konstigt om grupptrycket gör att de inte vågar och är villiga att satsa sin sociala status för att på riktigt delta i en gudstjänst som inte talar direkt till dem.

Nåja, jag ska inte skriva många sidor om den här boken men jag kan varmt rekommendera den om man är anställd i kyrkan eller annars bara är intresserad av kyrka och gudstjänst. Den finns i mitt bibliotek bland en del annat mått och gott. Jag har alltså sammanställt en lista på en del av mina böcker under fliken BIBLIOTEK uppe under bilden. Jag tänkte att jag hellre lånar ut mina böcker till andras glädje än att de bara samlar damm på min bokhylla. Så hojta till om det är nån bok du vill låna!

4 thoughts on “Kristus är uppstånden men delaktigheten är i kris

Comments are closed.