Resumé

Här kommer ett sammandrag av mina studier:

Hösten 2011 – gick min första kurs (NT exegetik) i teologi  vid Öppna universitetet.

Våren 2012 – började jobba som vaktmästare vid Pargas kyrkliga samfällighet.

Vårvintern 2014 – sökte in till teologiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Hösten 2014 – inledde studierna med 44 studiepoäng i bagaget.

Våren 2015 – efter ett läsår var studiepoängen uppe i 109.

Sommaren 2015 – tillbaka på jobbet under 3 månader som
ambulerande vikarierande vaktmästare.

Hösten 2015 – fortsatte studierna på heltid.

Våren 2016 – efter andra läsåret står saldot på 174 studiepoäng och
kandidatavhandlingen är avklarad.

Sommaren 2016 – tillbaka på jobbet under 3 månader som
ambulerande vikarierande vaktmästare – igen.

Hösten 2016 – återupptar studierna. Nu tredje läsåret på heltid.

Våren 2017 – fick ut kandidatbetyget och har klarat av totalt 236 studiepoäng.

Sommaren 2017 – skulle vara tillbaka på jobbet under 3 månader som
ambulerande vikarierande vaktmästare men skadade akillessenan och var sjukledig i två månader. 4 veckor i augusti jobbade jag 50% med att uppdatera ett fastighetsregister.

Hösten 2017 – återupptar studierna. Nu fjärde läsåret på heltid. Om allt går som planerat är det mitt sista studieår.

Våren 2018 – skriver gradu och räknar med examen i maj.

24 maj 2018 – Hämtar ut examensbetyget och kan nu titulera mig teologiemagister. Studierna är över för den här gången.